Kalkulatori

Përmes këtij kalkulatori, secili qytetar mund të llogaris paraprakisht se sa do t'i kushtoj shërbimi postar për dërgesen e tij, duke dhënë në menyrë të duhur parametrat përkatës për llogaritjen e tarifës!Trafiku:  * Lloji i dërgesës:  *
Rrugëtimi:  * Shteti:  *
Shërbimi i veçant:
V.D (€): Pesha: Sasia: