Kalkulatori

Përmes këtij kalkulatori, secili qytetar mund të llogaris paraprakisht se sa do t'i kushtoj shërbimi postar për dërgesen e tij, duke dhënë në menyrë të duhur parametrat përkatës për llogaritjen e tarifës!Saobracaj  * Usluga  *
Putovanje  * Drzava  *
Shërbimi i veçant:
Izj. vrednost Tezina Sasia: