Kalkulatori

Përmes këtij kalkulatori, secili qytetar mund të llogaris paraprakisht se sa do t'i kushtoj shërbimi postar për dërgesen e tij, duke dhënë në menyrë të duhur parametrat përkatës për llogaritjen e tarifës!Traficc  * Service  *
Journey  * Country  *
Shërbimi i veçant:
Declared value Weight: Sasia: